Klachten

Klachten

Natuurlijk proberen wij als vereniging iedereen veel zwemplezier te bieden. Heeft u toch een klacht? Meld deze aan de uurleider, stuur een bericht via onze site. Klik hier. Wij zullen ons uiterste best doen om samen zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

U kunt indien gewenst onze klachtenprocedure opvragen. Dit kan door een bericht via de site te sturen Klik hier

 

Vertrouwenscontactpersonen (intern)

Mocht u niet direct een klacht hebben, maar zijn er toch zaken waardoor u zich onprettig voelt, neem dan contact op met één van onze vertrouwenscontactpersonen.  Zij zullen u dan verder helpen. Voor de rol van vertrouwenspersoon is op dit moment nog een vacature.

 

Vertrouwenscontactpersonen NPZ-NRZ (extern)

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ streeft – met de branche – naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Als branche-instituut vinden wij het belangrijk dat zowel de professionals als de consumenten van de branche in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen.

Meldpunt: Om dit mogelijk te maken is met ingang van 1 mei 2010 het telefonisch meldpunt van NOC*NSF beschikbaar voor de zwembadbranche. Het telefoonnummer van het meldpunt is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.

Vertrouwelijk. Medewerkers van de zwembaden, ouder(s), verzorger(s), leden van een zwemvereniging, eigenaren of medewerkers van een zwemschool, leerkrachten en anderen die betrokken zijn bij (school) zwemmen kunnen vertrouwd, met iemand van buitenaf, praten, vragen stellen, twijfels of klachten uitspreken dan wel om advies vragen.

Bedoeling: Het meldpunt is bedoeld voor éénmalige en kortdurende ondersteuning en biedt diverse mogelijkheden: van het bieden van een luisterend oor tot het geven van korte adviezen of doorverwijzing naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon uit de poule van vertrouwenspersonen van NOC*NSF.

Begeleiding: De vertrouwenspersoon kan door het meldpunt worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld slachtoffers van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie, beschuldigden en mensen die zich afvragen of zij de grens van het toelaatbare overschrijden. De begeleiding van de vertrouwenspersoon is uitsluitend voor de aangever en de beschuldigde. Deze begeleiding is gratis en gebeurt vertrouwelijk. Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en zoeken samen met de beschuldigde, de zwemorganisatie of de aangever naar een oplossing.

Meer informatie: Het telefonisch meldpunt van NOC*NSF is onderdeel van een samenhangend stelsel van maatregelen dat in samenwerking met de sportbonden is opgezet en waar sinds 1996 aan wordt gewerkt. Meer informatie over de aanpak van NOC*NSF is te vinden op www.watisjouwgrens.nl.