Het Zwem-ABC bij ZVNV

Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. De zwemdiploma’s A en B zijn daarin waardevolle tussenstapjes, maar wie het complete Zwem-ABC op zak heeft, is pas een échte vriend van het water geworden. Met het Nationale Zwemdiploma C op zak voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Zwemdiploma A
Je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties.

Zwemdiploma B
Je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.

Zwemdiploma C = Nationale Norm Zwemveiligheid
Je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wanneer beginnen?
Uw kind mag vanaf vijf jaar bij ons komen leren zwemmen. Wel verwachten wij dat uw kind thuis al zelfstandig durft te douchen, en bij voorkeur daarbij zijn/haar ogen durft open te houden.

Methodiek Zwem-ABC Zwemvereniging Nieuw-Vennep
Onze vereniging hanteert vier stappen/badjes op weg naar het A-diploma. Na het afronden van elke stap, ontvangt uw kind een certificaat/diploma ter beloning.

Het A-diploma
Ondiepe bad
De eerste drie stappen worden aangeleerd in het ondiepe bad, ook wel het instructiebad genoemd.

Stap 1 (Badje 1): Watervrij maken en leren drijven
Stap 2 (Badje 2): Aanleren beenslagen
Stap 3 (Badje 3): Aanleren armslagen plus de combinatie van armen en benen 


2015-11-ZVNV-afzwemmen_2564_IJFR

In elk bad geven wij met minimaal één ervaren instructeur les, maar vaak staan er twee instructeurs op een groep/badje. Wij streven in het ondiep bad naar groepen van maximaal zes kinderen en in het diepe bad naar groepen van maximaal acht kinderen. Hierdoor krijgt elk kind de benodigde individuele aandacht.


2015-11-ZVNV-afzwemmen_2560_IJFR

Het diepe bad
Als de drie stappen in het ondiepe bad zijn doorlopen, komt het kind terecht in het diepe bad waar gezwommen wordt voor het A-diploma.

Stap 4: De kinderen zwemmen in het wedstrijdbad en worden voorbereid op het A-diploma, waaronder ook het leren zwemmen met kleding aan.

Na het behalen van het A-diploma streven wij er als vereniging naar dat elke zwemmer het volledige Zwem-ABC behaalt. Daarom vindt er een automatische doorstroming plaats van het A-diploma naar het B-diploma en van het B-diploma naar het C-diploma.

Het B-diploma
Bij het B-diploma worden de afstanden van de oefeningen verder opgebouwd en leren de kinderen ook duiken.

Het C-diploma
Bij het C-diploma worden de afstanden en vaardigheden nog verder uitgebreid.

De eisen die gesteld worden aan de zwemmers voor het behalen van het Zwem-ABC kun je vinden op Allesoverzwemles.

Licentie Nationale Zwemdiploma’s 
Wij staan bij Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) geregistreerd als “Licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s”.
In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid. Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid. Dit geeft je als ouder/verzorger vier zekerheden:

  • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

Blijven zwemmen
Zwemveiligheid kan je alleen behouden door oefening. Het is belangrijk om te blijven zwemmen. Dit kan met de Zwemvaardigheidsdiploma’s na het Zwem-ABC. Na het behalen van het Zwem-ABC kan je bij onze vereniging doorstromen naar Zwemvaardigheid of Wedstrijdzwemmen.