Uitleg proefzwemmen

Tijdens het proefzwemmen wordt de zwemmer beoordeeld of er wordt voldaan aan de eisen van het desbetreffende zwemdiploma. Deelname aan het proefzwemmen betekent dus niet dat er automatisch afgezwommen mag worden. Het doel van het proefzwemmen is namelijk dat er beoordeeld wordt of de zwemmer aan de eisen van het diploma voldoet en of de zwemmer een kans maakt om af te zwemmen.

Uitleg afzwemmen

Het afzwemmen is voor het diploma het beoordelingsmoment. De zwemmer wordt dan beoordeeld of hij/zij voldoet aan de eisen van het zwemdiploma. De kans dat de zwemmer het diploma behaalt is vrij groot, omdat de zwemmer tijdens het proefzwemmen al zijn/haar vaardigheden heeft getoond.

Beoordeling

De beoordelaars zijn in het bezit van diploma’s zoals door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) wordt vereist. Om de beoordeling zo objectief mogelijk te laten plaatsvinden, vragen wij ook gediplomeerden van buiten onze vereniging en beoordelen de kaderleden in beginsel niet hun eigen groep.

Berichtgeving

Een aantal weken voor het proefzwemmen krijgt de zwemmer bericht of zijn/haar groep gaat deelnemen aan het aankomende proefzwemmen. Eén week na het proefzwemmen worden na afloop van de zwemles de brieven voor het afzwemmen uitgedeeld. De leden die niet mogen afzwemmen, vernemen dit ook door middel van een (standaard)brief.

Afzwemstrookjes

Als de brieven voor het afzwemmen zijn uitgedeeld, moeten de afzwemstrookjes binnen één week worden ingeleverd op het adres dat op de brief staat vermeld.

Zwemtijden

Het proef- en afzwemmen zal plaatsvinden tijdens de reguliere zwemtijden, tenzij anders vermeld in de uitnodigingsbrief. Het is mogelijk dat de les iets langer duurt dan gebruikelijk, aangezien de zwemmers één voor één beoordeeld worden. De zwemmer dient ervoor te zorgen op tijd aanwezig te zijn.

Kijken

Tijdens het proefzwemmen is er geen mogelijkheid tot kijken. Tijdens het afzwemmen is iedereen van harte welkom om te komen kijken! Denk hierbij wel aan het juiste schoeisel voor de zwemzaal of het gebruik van de blauwe overschoentjes.